Access

〒700-0807 Okayama Prefecture, Okayama City, South, Kita-ku 2-3-39
โทรศัพท์: +81-(0)868-72-1523
(เวลาทำการ 9: 00-22: 00, วันหยุดไม่แน่นอน)

 

จากโตเกียว

■ชินคังเซ็น
[สถานีโตเกียว] → สายโทไดโด / ซันโยชินคังเซ็น (ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) → [สถานีโอคายามะ]
■เครื่องบิน
[สนามบินฮาเนดะ] → JAL / ANA (ประมาณ 1 ชั่วโมงและ 20 นาที) → [สนามบินโอกายาม่า] →รถบัสชูเท็ตสึ/ รถบัสโอคะเด็น (ประมาณ 30 นาที) → [สถานีโอคายามะ]

จากโอซาก้า

■ชินคังเซ็น
[สถานีชิน - โอซาก้า] →ซันโยชินคันเซ็น (ประมาณ 45 นาที) → [สถานีโอคายามะ]
■รถด่วน/รถบัสความเร็วสูง
[สนามบินคันไซ] →รถบัสเรียวบิ (ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) → [สถานีโอคายามะ]

จากฮิโรชิม่า

■ชินคังเซ็น
[สถานีฮิโรชิม่า] →ซันโยชินคันเซ็น (ประมาณ 35 นาที) → [สถานีโอกายามะ]
■รถด่วน/รถบัสความเร็วสูง
[สถานีฮิโรชิม่า] →ลีมูซีนบัส (ประมาณ 57 นาที) → [สถานีฟุกุยาม่า] →ซันโยชินคันเซ็น (ประมาณ 16 นาที) → [สถานีโอคายามะ] [สถานีรถบัสฮิโรชิม่า] →รถบัสJRจีน, เที่ยวชมเมืองฮิโรโกะ (ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที) → [สถานีโอคายามะ]